...

Webdesign mogelijkheden

Elke website wordt geleverd met tenminste de volgende onderdelen:
 • Onbeperkt aantal pagina’s
 • Header boven elke pagina met bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam, logo en zoekmogelijkheid
 • Footer onder elke pagina met bijvoorbeeld uw copyright, algemene voorwaarden en disclaimer
 • Contactformulier met automatische ontvangstbevestiging en Google maps
 • Social media iconen, inclusief bijbehorende links
 • Instructie om zelf de inhoud aan te kunnen passen of uit te kunnen breiden
 • Eén maand gratis support na oplevering

Afhankelijk van uw wensen en eisen kan een website uitgebreid worden met onder andere de volgende functies: 

 • Agenda
 • Animaties
 • Blogs
 • Callouts
 • Download-protectie
 • Extra locaties
 • Fotoalbum
 • Fotoslider
 • Meertalig
 • Nieuwsbrieven
 • Pop-ups
 • Portfolio's
 • Referenties
 • Social media feeds
 • Testimonials
 • Tooltips
 • Unique Selling Points
 • Video's
 • Webwinkel
We kunnen de volgende diensten aan u leveren:
Huisstijlontwerp, zoals:

 • Logo
 • Lay-out
 • Typografie
 • Kleurgebruik
 • Illustraties
 • Kleurgebruik
 • Taalgebruik
 • Digitale nieuwsbrief opzetten
 • Google Analytics
 • Onderhoud websites
 • Redirects instellen
 • Fotografie
 • Videografie
 • Animaties

Content is beveiligd tegen kopiëren.

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.