...

Huisstijl

 • Moet mooi zijn
 • Bij de identiteit van uw onderneming passen
 • Toepasbaar, origineel, duurzaam en effectief zijn
 • In alle uitingen consistent doorgevoerd worden

Logo

Het meest herkenbare uithangbord van een bedrijf

Huisstijl logo

Kenmerken van een goed logo

 • Passend bij u of uw bedrijf
 • Herkenbaar
 • Aansprekend
 • Onderscheidend
 • Origineel
 • Eenvoudig
 • Niet aan trends onderhevig
 • Bruikbaar in verschillende toepassingen

Logo’s en huisstijl zijn zo belangrijk. In een groot deel van de wereld kunnen mensen geen Frans of Engels lezen, maar ze zijn goed in het onthouden van tekens.

Karl Lagerfeld

Kleur

 Roept gevoelens en emoties op

Huisstijl kleur
Rood
 • Energie, warmte, actie
 • Levendigheid, dynamiek, vitaliteit
 • Moed, kracht, gevaar, agressie, woede
 • Waarschuwend, gebiedend (rood stoplicht)
 • Liefde, romantiek, passie, opwinding
 • Honger
Blauw
 • Rust, kalmte
 • Betrouwbaarheid, wijsheid, waarheid
 • Macht
 • Kou, Fris, Koel, helder
 • Technisch, formeel, zakelijk
 • Communicatie
 • Intelligentie, logica
 • Beschermend, vreedzaam, hoop, stabiliteit
 • Oneindigheid
Geel
 • Verwarmend, energie
 • Licht, helderheid
 • Jeugdigheid, speels, nieuwsgierigheid
 • Optimistisme, vrolijk, opgewektheid
 • Zelfvertrouwen, stimulerend
 • Creativiteit
 • Vriendelijkheid
Groen
 • Natuur
 • Ontspanning, vrije tijd
 • Kalmte, vrede
 • Balans, evenwicht
 • Verfrissend
 • Herstel, gezondheid
Paars
 • Rust, melancholie
 • Luxe, kwaliteit, ijdelheid, verfijning
 • Intelligentie, visie, waarheid
 • Magie, spiritualiteit
 • Artistiek
Oranje
 • Warmte, passie
 • Plezier, feestelijk, vreugde
 • Fysiek comfort, eten
 • Hollands
 • Actief, stimulerend
 • Waarschuwend (oranje stoplicht)
 • Inspirerend, interessant
Roze
 • Vrouwelijk
 • Romantiek, liefde, warmte
 • Voeding
 • Rust
Grijs
 • Neutraal
 • Emotieloos, saai, niks zeggend
 • Verstandelijk
 • Duurzaam
 • Verfijnd
 • Strak
 • Ouderdom
Bruin
 • Aarde, natuur
 • Warmte
 • Eerlijk, betrouwbaar
 • Behulpzaam
 • Compleetheid
 • Stabiliteit
 • Stijlvol, gewichtig
Zwart
 • Autoriteit, macht, gezag, rebellie
 • Prestige
 • Elegantie
 • Waardevol
 • Tijdloos
 • Ernst, dood
Wit
 • Neutraal, tijdloos
 • Licht, helderheid
 • Puur, onschuld
 • Hygiëne, zuiverheid
 • Eenvoud, verfijning
 • Efficiëntie
 • Luxe

All colors are the friends of their neighbors and the lovers of their opposites.

Marc Chagall

Typografie

 De kunst van het vormgeven, opmaken, zetten en drukken van tekst

Huisstijl typography

Typografische keuzes

Voor het doel van de tekst en het bereiken van de doelgroep, is het belangrijk om na te denken over:

 • Lettertype
 • Lettergrootte
 • Spatiëring
 • Tekstkleur
 • Regelafstand
 • Regellengte

Bij slechte typografie haken bezoekers aan je website af. Goede typografie nodigt juist uit om verder te lezen. Bekijk het effect van slechte en goede typografie.

You can say, “I love you,” in Helvetica. And you can say it with Helvetica Extra Light if you want to be really fancy. Or you can say it with the Extra Bold if it’s really intensive and passionate, you know, and it might work.

Massimo Vignelli

Taal

De kracht van het gesproken en geschreven woord

Huisstijl taal

Taalgebruik

De manier waarop mensen spreken en schrijven is belangrijk bij het overbrengen van de boodschap. Zo kan er gekozen worden voor:

 • Formeel of informeel taalgebruik
 • Aanspreekvorm: u- of je-vorm
 • Korte of lange zinnen
 • Eenvoudige, moeilijke of samengestelde woorden
 • Abstracte of concrete taal
 • Lijdende of bedrijvende vorm

Een taal heeft geheime krachten,
zoals de maan op de getijden

Rita Mae Brown

Voorbeelden waarin huisstijl gebruikt wordt

 • Visitekaartjes
 • Website
 • Infographics / illustraties
 • Briefpapier (op papier of digitaal)
 • Offertes
 • Facturen
 • Folders
 • Nieuwbrieven
 • Relatiegeschenken
 • Presentaties
 • Banners
 • Posters
 • Documentatiemappen
 • Etiketten
 • Flyers
 • Badges
 • Belettering
 • Stempels
Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.