...

Informatiebijeenkomst

  • Leer hoe je aanpassingen kunt aanbrengen aan je website, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het mis gaat;
  • Aanpassingen worden live uitgevoerd op websites van deelnemers;
  • Afhankelijk van de tijd zullen andere onderwerpen aan bod komen;
  • Er is gelegenheid om te netwerken.

  • Leer hoe je aanpassingen kunt aanbrengen aan je website, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het mis gaat;
  • Aanpassingen worden live uitgevoerd op websites van deelnemers;
  • Afhankelijk van de tijd zullen andere onderwerpen aan bod komen;
  • Er is gelegenheid om te netwerken.

Belangrijk

De bijeenkomst wordt gehouden in Punt-C, een mooie industriële ruimte op Sectie-C. Omdat er een optie genomen is voor acht avonden, is het voor de beheerster belangrijk dat zij zo snel mogelijk weet welke datum geprikt wordt. Ik wil je daarom vragen om uiterlijk aanstaande woensdag het aanmeld-/afmeldformulier in te vullen.

Belangrijk

De bijeenkomst wordt gehouden in Punt-C, een mooie industriële ruimte op Sectie-C. Omdat er een optie genomen is voor acht avonden, is het voor de beheerster belangrijk dat zij zo snel mogelijk weet welke datum geprikt wordt. Ik wil je daarom vragen om uiterlijk aanstaande woensdag het aanmeld-/afmeldformulier in te vullen.

Locatie

Sectie-C
Ruimte Punt-C
Daalakkersweg 2
5641 JA  Eindhoven

Datum

Wanneer de meesten kunnen. De datum zal ik zo spoedig mogelijk laten weten.

Tijdstip

Doordeweeks:
Ontvangst vanaf 18.45 uur
Aanvang om 19 uur

Zaterdags:
Ontvangst vanaf 9.15 uur
Aanvang om 9.30 uur

Kosten

€ 20,00 excl. BTW.
Deelname is gratis als je een onderhoudscontract bij me afgesloten hebt.

Aan-/afmeldformulier

Ben je van plan te komen?*

Zo ja, wanneer kan je?

Heb je specifieke vragen over aanpassingen op jouw website?*

Hoe wil je je vragen aan mij stellen?*

6 + 15 =

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.